Sinema Amelelikle Değil Zekayla Yapılır – Reza Hemmatirad

Sinema Amelelikle Değil Zekayla Yapılır – Reza Hemmatirad / Hayal Perdesi, Sayı: 35, Temmuz-Ağustos 2013, s. 92-101 [Turkish]

 

*1974’te İran’da doğan Reza Hemmatirad, Tahran AZAD GüzelSanatlar Üniversitesi’nde Grafik okudu. Ardından aynı üniver-sitede yüksek lisans eğitimini tamamladı. Öğrenciliği sırasındatiyatro, piyes, oyunculuk, edebi yazı, şiir teknikleri, tar ve ses eğitimialanlarında dersler aldı. İran devlet televizyonunda sahne ve dekor ta-sarımları yaptı. İran ve Türkiye’de toplam on dokuz sergi açan, illüst-ratör ve yazar olarak çocuk kitapları çıkaran, minyatür alanında ders-ler veren, son dönemde ise Osman Sınav’ın yapımcılığını üstlendiğipek çok dizide fotoğrafçı, reklâm kampanya tasarımcısı, sanat danış-manı ve jenerik tasarımcısı olarak görev alan ve
Uzun Hikaye 
 (2012)filminde de sanat yönetmeni olarak çalışan Reza Hemmatirad’la sanat yönetmenliği ve sinema sektörü üzerine konuştuk.
*Türkiye’deki “Ben istiyorum, sen yapacaksın.” meselesi büyük sorun. İş kötü olduğu zaman ne biçim sanat yönetmenisindiye söylenilir. Tabii şöyle de bir şey var:Sanat yönetmeni olacak arkadaşlar dapiyasa gereği kendilerini yetiştirmiyorlar. Kostüm hep ayrı düşünülüyor, makyajtamamen ayrı… Dolayısıyla sanat yönetmenliği eşittir dekor yapmak.
*Sen oradan nekadar, nasıl, ne düzeyde bir şeyler almakistediğini bilirsen sorun olmaz. Hedefininne olduğunu bileceksin. Son noktayı bile-ceksin ve ona göre alacaksın. Diyeceksinki bu kadar bana yeter. Yani ciddi olacaksın. Bu işler ciddiyet işidir