RİTİM:UYGULAMALI EGZERSİZ YAZI SERİSİ-2

1 2 3 4 5 6 7

Niyetleri Yansıtmak

Bu egzersizin amacı hareket, vurgu, enerji ve niyet hakkında ne kadar şey bildiğinizi ortaya çıkarmaktır.

Bir kafeye oturun ve iki kişi arasındaki bir sohbeti gözlemleyin, ama dinlemeyin. Aslında sohbetin ne üzerine olduğunu bilmeniz gerekmiyor, sadece diyaloğu işitmekten ziyade hareket dinamiklerine bakarak ne kadar şey anladığınızın farkına varmak istiyorsunuz. Öznelerinizin baş, göz, gövde ve el hareketlerini izleyin ve de yalnızca onların beden dilleri üzerinden niyetleri hakkında ne anladığınıza dikkat edin. Örneğin, bir kişi öne doğru eğildiğinde, bunu planlı bir şekilde mi yoksa saldırganca mı yapıyor bilirsiniz. Ve yalnızca hareketin enerjisi ve niteliğine bakarak, diğer insanın bundan hoşnut mu (dedikoduyu yakalamak için eğilerek) yoksa karışık hisler için de mi (bir tarafa kayıp uzak noktalara bakarak) ya da korktuğunu mu (tedbirli biçimde geri çekilerek) anlarsınız.

İzlediğiniz insanlar öne veya arkaya eğilmiyor olabilir, fakat hiç şüphesiz, el, göz, gövde, hızlanacak ve bir takım şeyler kendilerinin bile farkında olmayabileceği şeyleri ifade etmek için hareketlenecektir. Dahası aynı zamanda birbirlerinin niyetlerini okuyacak ve hareket yoluyla karşılık vereceklerdir. Eğer birisi agresif biçimde öne eğilir ve diğeri tedbirli biçimde geri çekilirse, birinci kişi, biliçli veya bilinçsizce, (daha da öne eğilerek) sürdürmeye ya da (gevşeyip, vazgeçip, geri adım atıp…) geri çekilmeye karar verecektir. Hareket içinde verilen ve ifade edilen kararlar, ayna nöronlarla, yani her birinin harekette ifade edilen niyetinin nörolojik okumasıyla sağlanan bilginin yorumlanması yoluyla ulaşır.

Sohbeti dışarıdan gözlemlerken, nasıl karşılık verilmesi gerektiğine dair karar vermenize gerek yoktur, fakat ayna nöronlarınız yalnızca iki kişinin hareket ettiğini izleyerek aktifleşir. Onları anlamlandırırsınız çünkü siz de daha önceden benzer hareketler yapmışsınızdır ve nöronlarınız bu hareketleri yönlendiren niyetleri tanır. Eğer siz de kurgu odasında eldeki bir takım çekimlerle aynı sohbeti kuruyorsanız, doğru görünen bir ritim yaratmak için, hareketin hangi nüanslarını vurgulamak ve hangilerini elemek gerektiğine dair kararlar verebilirsiniz. Neyin doğru görünüp neyin görünmediğine dair sezgi, kısmen, hareket içindeki niyetlerin yorumlanması işini yerine getiren ayna nöronlarından gelir. Bu hareketlerin akışının şekillendirilmesi, kurgucunun bir filmin belirli bir ânı için uygun bağlamaları işidir.

Kaynak: Sinemada Ritimlerin Kurgusu, Karen Pearlman, s.37.

Kitaptan siteye aktarılmıştır.

Emin Pakdemir